เวียนเทียนทางน้ำวันวิสาขบูชา 65 

แชร์ข่าวพะเยา

พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ร่วมขบวนเรือพายเวียนเทียนกลางน้ำ บริเวณวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยาเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมเวียนเทียนทางน้ำหนึ่งเดียวในโลก   

 

     สำหรับวัดติโลกอารามเป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อศิลา ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 500 ปี เช่นกัน นอกจากนั้นยังเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาซึ่ง ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา จะจัดพิธีเวียนเทียนทางน้ำเป็นประจำ โดยปีหนึ่งจะจัดขึ้น  3 ครั้ง คือวันมาฆบูชา อาสาฬหบูชาและวิสาขบูชา ซึ่งสร้างความสนใจให้กับผู้ที่เข้าร่วมทำบุญ และนักท่องเที่ยวเดินทางมาทำบุญและร่วมพิธีจำนวนมาก


แชร์ข่าวพะเยา