ฝนตกต่อเนื่องส่งผลน้ำท่วมขังหลายพื้นที่

แชร์ข่าวพะเยา

ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในวันนี้ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดพะเยา เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรน้ำได้เข้าท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง

     ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงวันนี้ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และพื้นที่ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ทำให้พื้นที่การเกษตรบริเวณกว้างถูกน้ำเข้าท่วมขังจนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ขณะที่สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดพะเยาจนถึงขณะนี้ยังคงมีเมฆฝนปกคลุมไปทั่วบริเวณ


แชร์ข่าวพะเยา