มอบสื่อการเรียนการสอนหุ่นยนต์ “Hockey 1” ในโครงการ Smart kids code

แชร์ข่าวพะเยา

       ส่งมอบสื่อการเรียนการสอนหุ่นยนต์ “Hockey 1”    ในโครงการ Smart kids code จำนวน 45 ตัว และ Smart farm  แปลงสาธิตปลูกผัก แก่ เทศบาลเมืองพะเยา

20 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี สกุลชาย นาคสัจโทรศัพท์จังหวัดพะเยา บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)  พร้อมทีมงานร่วมส่งมอบสื่อการเรียนการสอนหุ่นยนต์ “Hockey 1”    ในโครงการ Smart kids code จำนวน 45 ตัว และ Smart farm  แปลงสาธิตปลูกผัก แก่ เทศบาลเมืองพะเยา  โดยมี นายมนัส สายโกสุม รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และ นายโชคดี สกุลกวีพร  ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา พร้อมตัวแทนคณะอาจารย์จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา  เป็นผู้รับมอบ รวมมูลค่างานทั้งสิ้น  400,000 บาทถ้วน ณ โรงเรียนเทศบาล 2 และ โรงเรียนเทศบาล 3 สังกัดเทศบาลเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา