สร้างหอพระและพระพุทธรูป ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา 

แชร์ข่าวพะเยา

จัดสร้างหอพระและพระพุทธรูป ประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาเพื่อเป็นที่เคารพบูชาแก่พนักงาน PEA พะเยา

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 08.30 น. นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ นำผู้คณะบริหารและพนักงาน PEA พะเยา ประกอบพิธีทางศาสนา ทำบุญเลี้ยงพระ และบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่  เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสจัดสร้างหอพระ เพื่อประดิษฐาน องค์พระพุทธรูปปางประทานพร พระพุทธรูปประจำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ในหอพระแห่งนี้ เพื่อเป็นที่เคารพบูชาแก่พนักงาน PEA พะเยาสืบไป


แชร์ข่าวพะเยา