น้ำท่วมในพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ

แชร์ข่าวพะเยา

คืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพะเยา หลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรที่มีการเริ่มหว่านข้าวกล้าในแปลงนาในรอบแรกแล้ว คาดว่าคงจะได้รับความเสียหายหนัก เนื่องจากปริมาณน้ำ ที่เกิดจากฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้าง

      สภาพพื้นที่ทำการเกษตรในพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านสันป่ากอก ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ต้องเต็มด้วยมวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ของเกษตรกรจำนวนมาก ที่เริ่มมีการเข้าทำการหว่านข้าวกล้าในแปลงนาแล้วบางส่วน ซึ่งคงพบกับความเสียหายและคาดว่าจะต้องทำการไถหว่านข้าวกล้าในแปลงนา เป็นรอบที่ 2 หลังจากที่ปริมาณน้ำจำนวนมาก ได้เข้าไหลบ่าเข้าท่วมเป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่มีการไถหว่านแล้วหลาย 100 ไร่ หลังจากที่ในพื้นที่จังหวัดพะเยาในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง และตกหนักจนทำให้ปริมาณน้ำไหลบ่าเข้าท่วมหลายพื้นที่ทั้งในชุมชน และโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรทั้งในอำเภอดอกคำใต้ อำเภอเมือง และอำเภอภูกามยาว ซึ่งจนถึงขณะนี้ปริมาณน้ำยังคงเข้าท่วมและขยายวงกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา