สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบเสียหายหนัก

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์น้ำป่าไหลหลาก และท่วมพื้นที่ในอำเภอภูกามยาวและอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ส่งผลกระทบหนักสร้างความเสียหายให้กับถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร ฝายกั้นน้ำ ลำเหมือง มากกว่า 20 จุด และพื้นที่ทางการเกษตรเป็นวงกว้าง

      ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องที่ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการตรวจสอบและสำรวจความเสียหาย จากผลกระทบเนื่องจากภาวะน้ำป่าไหลหลากและน้ำเข้าท่วมพื้นที่ เป็นบริเวณกว้าง ส่งผลกระทบเกิดความเสียหาย โดยพบว่ามีถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตร จำนวนมากกว่า 17 จุด และบางพื้นที่ไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ รวมทั้งฝายกันน้ำและลำเหมืองสาธารณะถูกกระแสน้ำ พัดจนได้รับความเสียหาย รวมแล้วมากกว่า 10 จุด โดยนายณัฐภพ อินต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน ระบุว่า ในขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน ได้เข้าทำการสำรวจในพื้นที่พบว่ามีถนนพื้นที่เข้าทางการเกษตรได้รับความเสียหาย หลายจุด ตลอดจนถึงลำเหมือง และฝายกั้นน้ำ ซึ่งในช่วงนี้ต้องรอให้ฝนหยุดตกซักระยะหนึ่ง ถึงจะสามารถเข้าซ่อมแซมเพื่อให้ใช้การได้ไปก่อนในช่วงระยะนี้ เนื่องจากเป็นช่วงฤดูที่เกษตรกรได้เริ่มเข้าทำการลงมือ หว่านดำข้าวกล้าแล้ว จากนั้นก็จะเสนองบประมาณในเรื่องของการแก้ไขและซ่อมแซมให้สามารถที่จะใช้งานได้เป็นปกติ

       ขณะที่พื้นที่ทำการเกษตรในตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ น้ำได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง หลาย 1000 ไร่ และน้ำอยู่ยังคงอยู่ในระดับที่สูง นอกจากนั้นยังสร้างความเสียหายให้กับถนนเข้าสู่พื้นที่ทางการเกษตรจนไม่สามารถสัญจรได้จำนวนหลายจุด


แชร์ข่าวพะเยา