PEA พะเยา ต้อนรับรับรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค 1

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ต้อนรับรองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค 1ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมสำนักงาน PEA พะเยา

     วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลาประมาณ 15.30 น. นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน PEA พะเยา ให้การต้อนรับ นายจรรยา  วัฒนกุล รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค 1 ในโอกาสที่มาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอกคำใต้และมาเยี่ยมเยือนผู้บริหารและพนักงาน PEA พะเยา และ PEAในสังกัด ณ สำนักงาน PEA พะเยา

    PEA  Brightness for Life   Quality : สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย


แชร์ข่าวพะเยา