โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม 5 ส.

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม 5 ส. อาสาพัฒนา”ทำความสะอาดถนนสาธารณะ”เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

ที่ บริเวณถนนหน้า โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นางสาวปนัดดา ตรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  พร้อม ทพ.สามารถ กาเชียงราย ประธาน 5 ส โรงพยาบาลพะเยา นำทีมคณะกรรมการ 5 ส. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกิจกรรม”ทำความสะอาดถนนสาธารณะ” ตั้งแต่ถนนบริเวณหน้าโรงพยาบาลพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และปรับภูมิทัศนรอบ ๆ โรงพยาบาลพะเยา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแต่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี และสืบสานพระราชปณิธาน อันแน่วแน่ของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้ประชาชน มีวิถีการดำเนินชีวิต อย่างมีความสุข ยั่งยืนสืบไป


แชร์ข่าวพะเยา