OLIMPIC Day 2022 ส่งเสริมท่องเที่ยว

แชร์ข่าวพะเยา

คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรม OLIMPIC Day 2022 โดยดำเนินกิจกรรม “รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม บริเวณรอบกว๊านพะเยารวมทั้งกิจกรรม Water Fun Park  โดยการแข่งขันกีฬา Youth OLIMPIC บริเวณกว๊านพะเยา ตรงข้ามสวนสมเด็จย่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

กิจกรรม การรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม บริเวณรอบกว๊านพะเยา โดยการเก็บขยะภายในบริเวณกว๊านพะเยา ตลอดจนถึงบริเวณริมกว๊านพะเยา รวมทั้งการแข่งขันชกมวยทะเล พายเรือกะละมังกิจกรรมซับบอร์ด บริเวณกว๊านพะเยา  เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของกิจกรรม OLIMPIC Day 2022 ที่จังหวัดพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดขึ้นบริเวณริมกว๊านพะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการรณรงค์ในการที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพ โอลิมปิก 2030 รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกีฬาทางน้ำ ในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง โดยการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา

โดยมีนายพิชัย ชุณหวชิร ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาเพื่อมวลชนและสิ่งแวดล้อมและประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง OLIMPIC Day  2022 นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้เข้า เข้าร่วมกิจกรรม ท่ามกลางพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ซึ่งกิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมการรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการนำเรือพายเข้าทำการเก็บขยะมูลฝอยบริเวณริมกว๊านพะเยา และกลุ่มจิตอาสาเข้าทำการเก็บขยะบริเวณริมกว๊านพะเยา การแข่งขันกีฬาทางน้ำ ทั้งการแข่งขันชกมวยทะเล การแข่งขันพายเรือกาละมัง  กีฬาซับบอร์ด พายเรือแคนู สวนน้ำ บริเวณกว๊านพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา