โรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ ทพญ.ณัฏฐา ชุมสุพรรวารี หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลพะเยา ส่งทีมปฏิบัติงานได้แก่ทพ.บุญเลิศ รณกิตติพิสุทธิ์ พร้อมด้วย ผช.ทพ.ทิพวัลย์ มูลเมือง ผช.ทพ.สุดารัตน์ คำสุวรรณ์ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการถอนฟันผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยา ภายใต้ โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทั้งนี้มีผู้ต้องขังรับริการทั้งหมด 32 ราย ถอนฟันรวม 26 ราย 29 ซี่ ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา