จัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

แชร์ข่าวพะเยา

 ประชุมโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่ฐานข้อมูลคลังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน

     

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565  เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโทบำรุง   คำไว  นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานประชุมโครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่ฐานข้อมูลคลังมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงม่วน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสำรวจ จัดเก็บและบันทึกข้อมูลนำไปจัดทำคลังข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดทำฐานข้อมูลมรดกภูปัญญาทางวัฒนธรรม (Big Data) ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา