ปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ

แชร์ข่าวพะเยา

โทรศัพท์จังหวัดพะเยา ปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ  ในพื้นที่ถนนรอบกว๊านพะเยา

วันที่ 15 มิถุนายน 2565     นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   เป็นประธานในพิธี    “โครงการปลูกป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ” ในพื้นที่ถนนรอบกว๊านพะเยา ทั้งนี้ โทรศัพท์จังหวัดพะเยา ได้จัดพนักงาน นำโดย  นางสาวสุคนธา เหล่าศิริไพศาลวัฒนา ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดพะเยาด้านบริการ และทีมงาน ร่วมกับ เทศบาลบ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา  ตามนโยบายโครงการ เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club  โครงการต่อเนื่องเข้าร่วมกับชุมชนเดิม เป็นปีที่ 3  ของจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา