ฝ่ายปกครองเมืองพะเยาตรวจเข้มสถานประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 

แชร์ข่าวพะเยา

           ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์  นายอำเภอเมืองพะเยา  มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพะเยา นำสมาชิก อส.กองร้อย อส.อ.เมืองพะเยา ที่ 3  และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตำบลแม่กา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเเม่กา ,กอ.รมน.จังหวัดพะเยา,เทศบาลตำบลแม่กา และสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและตรวจสถานประกอบการ ร้านอาหาร ในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เน้นย้ำให้ปิดตามเวลาที่กำหนดและห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ทั้งนี้ ได้สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดของพนักงานในร้าน จำนวน 10 ราย ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด  ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


แชร์ข่าวพะเยา