ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

แชร์ข่าวพะเยา

           สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยมีนายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ซึ่งได้มีการพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการปกติและโครงการพิเศษ จำนวน 7 สหกรณ์ 10 สัญญา เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 20,150,000 บาท


แชร์ข่าวพะเยา