PEA พะเยา ระดมทีมงานรื้อถอนระบบไฟฟ้างานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ระดมทีมงานรื้อถอนระบบไฟฟ้างานปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็นเคเบิ้ลใต้ดินบริเวณถนนประตูกลอง ตั้งแต่สี่แยกประตูเหล็กถึง ร้านไชโยการช่าง

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผจก.PEA พะเยา มอบหมายให้ นายเดชา พญาชัย รจก.(ท.) PEA พะเยา  ระดมทีมงานจากชุดงาน ผปบ.,ผกส. PEA พะเยา ผกป.PEA จุน ทีมงาน ผกร.กกค.น.1 (ทีมงานคุณวีระชัยฯ)และประสานทีมงานสายสื่อสาร เข้ารื้อระบบจำหน่ายทั้งแรงสูง แรงต่ำ หม้อแปลง บริเวณถนนประตูกลอง ตั้งแต่สี่แยกประตูเหล็กถึง ร้านไชโยการช่าง ตามโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่30 มิถุนายน 2565 นี้


แชร์ข่าวพะเยา