PEA พะเยา รับการตรวจประเมิน

แชร์ข่าวพะเยา

 PEA พะเยา รับการตรวจประเมินตามโครงการการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการของ PEA พะเยา

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวเมตตา จิระแสงเมืองมา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยทีมตรวจประเมิน เข้าตรวจประเมินตามโครงการการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ของ PEA พะเยา โดย นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ PEA พะเยา มอบหมายให้ นายเดชา พญาชัย รองผู้จัดการ ด้านเทคนิค  PEA พะเยา นำคณะผู้บริหารและพนักงาน PEA พะเยา ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา ชั้น 4 PEA พะเยา

การตรวจประเมินตามกรอบตัวชี้วัดของการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) นั้น PEA พะเยา ได้ผ่านการประเมินตามโครงการ ดังกล่าว

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา จะนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจังหวัดพะเยาและพิจารณาออกใบรับรองต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา