ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลพะเยา   ICS

 วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลพะเยา ICS  ให้ทุกหน้าที่ภารกิจทุกระดับ เตรียมความพร้อมเปลี่ยนผ่านโรคโควิด 19 สู่โรคประจำถิ่น อย่างปลอดภัย เริ่มวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 นี้ ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการเตรียมความพร้อมเดินหน้า”โควิด”สู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัย กรณีกลุ่ม 608 ติดเชื้อโควิด 19 ให้รับยาเป็น OPD CASE โดยให้แพทย์สั่งจ่ายยา molnupiravir  สำหรับผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยที่ต้องผ่าตัด ที่ติดเชื้อโควิดหากได้รับการผ่าตัดให้ไปพักรักษาตัวที่หอผู้ป่วย PUI ก่อนหลังจากหายจากโควิดให้พักรักษาที่หอผู้ป่วยสามัญได้

หากผู้ป่วยที่ทำหัตถการทางช่องปาก / ผู้ป่วย Pneumonia ให้ตรวจ RT-PCR  ทุกราย ส่วนผู้ป่วยทั่วไปให้ตรวจ ATK ตามความเหมาะสม การดูแลรักษาผู้ป่วยทั่วไป ที่มีอาการไข้สูง ตาแดง คลื่นไส้ อาเจียน ให้เจาะ CBC เพื่อคัดกรองหาผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกทุกราย  และเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 ให้ได้มากกว่า 60%  เฝ้าระวังเน้นการระบาดเป็นกลุ่มก้อนและผู้ป่วยปอดอักเสบ   ยกเลิกจุดตรวจผู้มาเฝ้าไข้ ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป   ยังคงเน้นย้ำประชาชนและสังคมยังเข้มมาตรการ 2U คือ Universal Prevention สวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง และ Universal Vaccination ฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม และ สื่อสาร ทุกภาคส่วนร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับโควิดได้ (Living with COVID) โดยสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความร่วมมือของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา