โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นางสาวปนัดดา ตรีสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำบุคลากรโรงพยาบาลพะเยาร่วมใจ รวมพลัง รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย

 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา กล่าวว่า “จากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-6 มิถุนายน 2565 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ 3,386 ราย เสียชีวิต 3 ราย กลุ่มที่พบผู้ป่วยมากที่สุด คือ อายุ 15-24 ปี รองลงมาอายุ 10-14 ปี ส่วนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 มิถุนายน 2565 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 15 ราย  อำเภอเมืองพะเยา15 ราย  อำเภอปง 2 ราย อำเภอดอกคำใต้ 1 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราป่วยสะสมอยู่ลำดับที่ 41 ของประเทศ “

นายแพทย์ธวัชชัย  กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกนั้น กิจกรรมนี้ต้องทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยให้ทุกหน่วยงาน /บริเวณเขตบ้านพัก ที่บ้านของตนเอง สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุกสัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด


แชร์ข่าวพะเยา