อบต.แม่สุก ส่งเสริมใช้พลังงานทดแทน

แชร์ข่าวพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ส่งเสริมให้ชาวบ้านลดการใช้พลังงานหลัก โดยหันมาใช้พลังงานทดแทนที่เป็นเศษวัสดุกิ่งไม้เหลือใช้ นำมาแปรรูปเป็นถ่าน เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน

เตาเผาถ่านใบโอชาร์ รวม ทั้งเตาถ่านหลากหลายชนิด ถูกนำมาทำการฝึกอบรมให้กับชาวบ้านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา หลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ได้เล็งเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงานโดยเฉพาะ พลังงานหลัก ซึ่งได้แก่ไฟฟ้า น้ำมัน แก๊สหุงต้ม  มีราคาที่แพงขึ้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก จึงได้ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา ได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ผลิตพลังงานทดแทน ด้วยการใช้วัสดุกิ่งไม้ในพื้นที่ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะต้นและกิ่งลิ้นจี่ โดยการการนำมาเผาถ่าน เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนก๊าซหุงต้ม

     นายจาตุรงค์ สุวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กล่าวว่า จากสภาพการปัจจุบันในเรื่องของราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ก๊าซหุงต้ม ไฟฟ้า ซึ่งมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางองค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้มีแนวคิดที่จะทำการส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ใช้วัสดุ เช่น เศษกิ่งไม้จากต้นลิ้นจี่ ซึ่งมีการปลูกเป็นจำนวนมากในพื้นที่ นำมาแปรรูปเป็นถ่านเพื่อใช้ในครัวเรือน จึงได้ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา เข้าทำการฝึกอบรมให้กับชาวบ้าน ในการที่จะใช้วิธีการเผาถ่านในลักษณะที่เป็นชีวะมวล ด้วยการใช้เตาใบโอชาร์  ซึ่งเป็นเตาเผาถ่านที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถได้เนื้อถ่าน ที่มีคุณภาพดังนั้น จึงได้มีการเข้าทำการอบรมให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ต่างๆให้กับกลุ่มชาวบ้าน ที่นำไปใช้งานในการที่จะลดการใช้พลังงานหลัก โดยใช้พลังงานทดแทนดังกล่าว ซึ่งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน ในการที่จะนำเอาความรู้ที่ได้เข้าไปต่อยอดในการที่จะทำในครัวเรือนของตนเอง ซึ่งคาดว่าจะทำให้ชาวบ้านลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้เป็นอย่างดี

สัมภาษณ์… นายจตุรงค์ สุวรรณนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา