PEA พะเยา ดำเนินกิจกรรม Safety Morning Talk

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ดำเนินกิจกรรม Safety Morning Talkและ KYT ประจำสัปดาห์โดยเน้นย้ำการทำงานที่ปลอดภัยตามนโยบายการประกาศและลงลงนามเจตนารมณ์ของท่าน ผวก.กับผู้บริหาร PEA “ปี 2565

   วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผจก.PEA พะเยา มอบหมายให้นายเดชา พญาชัย รจก.(ท) นำผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฎิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า ดำเนินกิจกรรม Safety Morning Talk และ KYT ประจำสัปดาห์ ณ ลานความปลอดภัย  PEA พะเยาโดยเน้นย้ำการทำงานที่ปลอดภัยตามนโยบายการประกาศและลงลงนามเจตนารมณ์ของท่าน ผวก.กับผู้บริหาร PEA “ปี 2565 เป็นปีแห่งความปลอดภัยเข้มงวด ยั่งยืนและต่อเนื่อง”พร้อมกำชับให้ทำกิจกรรม KYT ทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ได้มีการฝึกกายบริหารเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน


แชร์ข่าวพะเยา