ประชุมการตรวจราชการ

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข  เขตสุขภาพที่ 1 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565  ล้านนา3( เชียงราย/พะเยา) 

ที่ ห้องประชุม1 สำนักงานสาธารณสุขพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อม นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์หญิงวิราวรรณ ศรีงามวงศ์  รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ กระทรวงฯ  เขตสุขภาพที่1 รอบที่2 ปีงบประมาณ2565  ล้านนา3( เชียงราย/พะเยา)  โดยมี นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1  ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานในการตรวจราชการฯครั้งนี้ 

โดยในภาคเช้าเป็นการรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการของจังหวัดพะเยา โดยมี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ  และรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.พะเยา นำเสนอประเด็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย    ภาคบ่าย ทีมนิเทศฯเข้าเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในหน่วยงาน สสจ.พะเยา และ แผนกที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตรวจราชการ service plan  ใน รพ.พะเยา เพื่อใช้วิเคราะห์และสรุปการนิเทศ  ซึ่งมีกำหนดสรุปภาพรวมล้านนา3 (เชียงราย-พะเยา) ในวันที่ 1 กรกฏาคม. 2565 ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา