อบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (cave giver)

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  และเครือข่ายปฐมภูมิ จัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (cave giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์ชวชัย พงษ์พนัศ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ และ นายแพทย์วิทวัส จอมคำ นายแพทย์ชำนาญการ และกลุ่มงานการพยาบาลชุมชน เข้าร่วมอบรมดำเนินการและให้ความรู้ผู้เข้าอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (cave giver) หลักสูตร 70 ชั่วโมง ของกรมอนามัย จัดโดย  โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเครือข่ายปฐมภูมิ ให้กับผู้เข้าอบรมอาสาสมัครทุกตำบลในเขตอำเภอเมืองพะเยา จำนวน 29 คน โดย นางสาวธวัลรัตน์  ชาครธนาเกียรติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา เป็นประธาน พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้เข้าอบรม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา