น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมตำบลห้วยแก้ว

แชร์ข่าวพะเยา

     ฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎร ในพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา บ้านเรือนชาวบ้านได้รับผลกระทบเนื่องจากน้ำเข้าท่วมขังมากกว่า 50 หลังคาเรือน นอกจากนั้นน้ำยังได้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทำการเกษตรเป็นบริเวณกว้าง ถนนสายพะเยาป่าแดด 3 จุด ถูกน้ำตัดผ่าน ช่วงผ่านของ 2 หมู่บ้านเป็นระยะทางยาวกว่า 100 เมตร

     ฝนที่ตกหนักตลอดช่วงคืนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านในเขตพื้นที่บ้านม่วงคำ หมู่ที่ 1 บ้านอิงโตัง หมู่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา โดยบ้านเรือนชาวบ้านมากกว่า 50 หลังคาเรือน ถูกน้ำไหลบ่าเข้าท่วมในระดับ 50 เซนติเมตร รวมทั้งพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง นอกจากนั้นน้ำป่ายังได้ไหลบ่าเข้าท่วมผิวถนนสายพะเยา-ป่าแดด ช่วงหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยแก้ว จำนวนกว่า 3 จุดเป็นระยะทางยาวกว่า 100 เมตรประซึ่งขณะนี้ชาวบ้านต้องช่วยกันนำสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวบ้านเรือนของชาวบ้าน

ขณะที่ในหลายพื้นที่ ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน ก็ได้ถูกน้ำป่าไหลบ่าเข้าท่วมในหลายพื้นที่


แชร์ข่าวพะเยา