สถานการณ์น้ำท่วมตำบลห้วยแก้ว เริ่มคลี่คลาย

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยาเริ่มคลี่คลาย ถนนสายพะเยา-ป่าแดด ช่วงหมู่ที่ 1 บ้านร่องคำ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา รถยนต์สามารถสัญจรผ่านไปได้ ขณะที่มวลน้ำจำนวนมากไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง

     สถานการณ์ น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เริ่มคลี่คลายด้วยถนนสายพะเยา-ป่าแดด ช่วงหมู่ที่ 1 บ้านร่องคำ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา รถสามารถวิ่งผ่านได้เป็นปกติ แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังเพียงเล็กน้อย ขณะที่มวลน้ำจำนวนมากเริ่มไหลเข้า ท่วมพื้นที่ทางการเกษตร ในตำบลดงเจน และตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาวเป็นวงกว้าง ขณะที่น้ำที่เข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านลดระดับลงเข้าสู่ภาวะปกติ หลังทางแขวงทางหลวงพะเยาและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยพะเยา นำเครื่องจักรเข้าทำการเปิดทางน้ำ จนทำให้น้ำสามารถระบายได้และกลับเข้าสู่ภาวะปกติ


แชร์ข่าวพะเยา