PEA พะเยาจัดระเบียบและรื้อถอนสายสื่อสาร

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยาจัดระเบียบและรื้อถอนสายสื่อสารโทรคมนาคมในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา

วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุพิน แก้วประเสิรฐ ผจก กฟจ.พะเยา มอบหมายให้ นายเดชา พญาชัย รจก.(ท) กฟจ.พะเยา เป็นประธาน งานจัดระเบียบและรื้อถอนสายสื่อสารโทรคมนาคมในศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา