รพ.พะเยาลงพื้นที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)

แชร์ข่าวพะเยา

บุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ให้กับกลุ่ม 608 และ ประชาชนที่ประสงค์รับวัคซีนโควิด-19

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์วิทวัส จอมคำ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลพะเยา พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา  ลงพื้นที่เชิงรุกให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ให้แก่กลุ่ม 608 และประชาชนที่ประสงค์รับวัคซีนโควิด-19  โดยลงพื้นที่ให้บริการ ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จำนวน  62  ราย  วัคซีนที่ฉีดในครั้งนี้เป็นวัคซีนไฟเซอร์  ท่ามกลางความดีใจของผู้มาใช้บริการโดยไม่ต้องเดินทางไปฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาล หลังฉีดนั่งรอสังเกตอาการ 30 นาที ในวันนี้ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด และนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังทีมบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

            อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วประชาชนก็ยังต้องปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่แออัด ทั้งนี้ การรับวัคซีนต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ขอให้ทุกคนไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หากไม่ได้แพ้วัคซีน โดยวัคซีนจะช่วยลดการติดเชื้อรุนแรง ลดการป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาล และลดความเสี่ยงการเสียชีวิตได้


แชร์ข่าวพะเยา