PEA  พะเยา  เข้าร่วมการฝึกอบรมวิธีการใช้งาน METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A

แชร์ข่าวพะเยา

PEA  พะเยา  เข้าร่วมการฝึกอบรมวิธีการใช้งาน METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A O/D BLE ผลิตภัณฑ์ Smart TTC

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้องประชุมกว๊านพะเยา ชั้น 4 PEA พะเยา นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผจก.กฟจ.พะเยา  เป็นประธานการฝึกอบรมวิธีการใช้งาน METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A โดยมีตัวแทนของ บริษัท สมาร์ททีทีซี จำกัด เป็นผู้ฝึกอบรม ให้กับพนักงาน ลูกจ้าง และไฟฟ้าในสังกัด PEA พะเยา จำนวน 60 คน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านมิเตอร์มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับการติดตั้ง และการใช้งาน METER (E) WATTHOUR 1P 5(100)A อย่างถูกต้อง


แชร์ข่าวพะเยา