สาเหตุน้ำท่วมซ้ำซากหน้าวัดศรีโคมคำ

แชร์ข่าวพะเยา

    โครงการก่อสร้างบำบัดน้ำเสียหรือ อจน.(องค์การกำจัดน้ำเสีย)ที่ดำเนินการมามากกว่า 3 ปี ซึ่งขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จส่งผลให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากบริเวณผิวจราจรหน้าวัดศรีโคมคำ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพะเยา จนถึงแยกประตูเหล็ก ล่าสุดทางเทศบาลเมืองพะเยาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยการเปิดทางระบายน้ำจำนวน 2 แห่ง ลงสู่กว๊านพะเยา ซึ่งคาดว่าหากโครงการแล้วเสร็จปัญหาน้ำท่วมดังกล่าวก็จะคลี่คลายลง

ผู้บริหารเทศบาลเมืองพะเยา ต้องเข้าทำการสำรวจบริเวณพื้นที่ถนนพหลโยธินสายเก่าบริเวณหน้าวัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังจากที่ผ่านมาได้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมมาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่มีฝนตกลงมาก็มักจะถูกน้ำท่วมบริเวณผิวถนน ฝั่งขาเข้าเมือง เนื่องจากการระบายน้ำบริเวณดังกล่าวไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ส่งผลให้ช่องการจราจรถูกน้ำท่วมมาแล้วหลายครั้งในรอบปี

โดยนายธีรศักดิ์ สิทธิชัยธนกิจ เลขานายกเทศมนตรีเมืองพะเยา  ระบุว่า ในส่วนของสาเหตุน้ำที่ท่วมบริเวณถนนดังกล่าวนั้น เนื่องจากขณะนี้ได้มีการก่อสร้างของโครงการบำบัดน้ำเสีย ของ อจน. ทำให้การระบายน้ำไม่สามารถทำได้ทัน ซึ่งหากมีฝนตกลงมาก็จะส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดทางเทศบาลเมืองพะเยา ได้เข้าแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ในขณะที่โครงการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โดยการทำการทำทางระบายน้ำจำนวน 2 จุด และใช้เครื่องสูบน้ำช่วยในการระบายน้ำออกสู่กว๊านพะเยา ซึ่งหากโครงการในการดำเนินการจัดสร้างของการบำบัดน้ำเสียเสร็จสิ้น คาดว่าปัญหาเรื่องน้ำท่วมจะคลี่คลายลงอย่างแน่นอน

    สัมภาษณ์…นายธีรศักดิ์ สิทธิชัยธนกิจ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา

     ขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้วัดศรีโคมคำ ซึ่งได้ประสบกับเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณดังกล่าวมาแล้วหลายรอบ ซึ่งตนเองคาดว่าน่าจะเกิดจากการก่อสร้าง ที่ขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จทำให้น้ำระบายไม่ทันและเกิดการท่วมขังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีฝนตกลงมาพื้นที่ดังกล่าวก็จะได้รับผลกระทบจากการถูกน้ำท่วมผิวถนนมาโดยตลอด

    สัมภาษณ์… นายประชุม วงศ์ศรีนาถ อายุ  68  ปี พ่อค้าขายของบริเวณหน้าวัดศรีโคมคำตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา