พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณบูรพกษัตริย์ เจ้าพ่อโรงโกศ และอารักษ์เครื่องสูง

แชร์ข่าวพะเยา

พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณบูรพกษัตริย์ เจ้าพ่อโรงโกศ และอารักษ์เครื่องสูงประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. พระราชปริยัติ(ณษิกรณ์ อรินฺทโม ป.ธ.๙ ,ดร.)เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวงเป็นประธานในพิธี ฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายเทวา  ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณบูรพกษัตริย์ เจ้าพ่อโรงโกศ และอารักษ์เครื่องสูง ประจำปี 2565  ณ ลานอเนกประสงค์ กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ 8 พะเยา วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา