โรงพยาบาลพะเยา  จัดพิธีบวงสรวงขอขมากรรมพระรัตนตรัย

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา  จัดพิธีบวงสรวงขอขมากรรมพระรัตนตรัย ในการจัดสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิโรคนิรันตราย(หลวงพ่อสมปรารถนาทันใจ) และศาลาพระ

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา ร่วมทำพิธีบวงสรวงขอขมากรรมพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงพยาบาลพะเยา  ในการจัดสร้างพระพุทธรูปเจ้าพิมพ์จักรพรรดิทรงเครื่อง หน้าตัก 4 ศอก ปิดทองคำแท้ทั้งองค์ และศาลาพระทรงล้านนา สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป  โดย นายแพทย์เฉลิมศักดิ์ สุวิชัย นายแพทย์ชำนาญการ ประธานจัดสร้างฝ่ายฆราวาส นำกล่าวพิธีขอขมากรรมพระรัตนตรัย  ทั้งพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ที่ได้เคยกระทำผิดพลาดล่วงเกินทั้งด้วยกายวาจาใจก็ดี ขอพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์โปรดอโหสิกรรมในการกระทำนั้นๆ โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม เพื่อความบริสุทธิ์ของกาย วาจา ใจ และจะตั้งใจสร้างบุญสร้างบารมีตลอดไป

สำหรับการขอขมาพระรัตนตรัย เป็นอริยะประเพณีของชาวพุทธ ซึ่งทุกท่านที่อาจเคยกระทบกระทั่งล่วงเกินพระรัตนตรัย ด้วยความคิด คำพูด หรือการกระทำ หรือหยิบฉวยเอาของสงฆ์ไปโดยพละกาล โดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม เพื่อให้กาย วาจา ใจ สะอาดบริสุทธิ์ เกิดเป็นสิริมงคลต่อชีวิต


แชร์ข่าวพะเยา