กิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

แชร์ข่าวพะเยา

กิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงม่วน  ณ  โรงเรียนบ้านนาบัว  หมู่ที่ 9 ตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ที่ 4 เดิอน กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ภายใต้การอำนวยการของนางสาวธิดารัตน์ ตุ้ยเต็มวงค์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วนในฐานะประธานที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงม่วน  ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงม่วน  ณ  โรงเรียนบ้านนาบัว  หมู่ที่ 9 ตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา

    โดยมี นายภูวนารถ ลิ้มประเสริฐ  สาธารณสุขอำเภอ, สถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน,  เกษตรอำเภอเชียงม่วน, ปศุสัตว์อำเภอเชียงม่วน, กศน.อำเภอเชียงม่วน, ผู้นำชุมชน/ผู้นำ


แชร์ข่าวพะเยา