สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยาทำบุญอาคารสำนักงาน

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานฯและกิจกรรมพบปะผู้แทนสมาชิก 23 กลุ่ม

นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการดำเนินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด นำคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 23 ผู้จัดการ และฝ่ายจัดการ ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด

กิจกรรมพบปะผู้แทนสมาชิก 23 กลุ่ม พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด


แชร์ข่าวพะเยา