รพ.พะเยา จัดพิธีสมโภชพระพุทธมหาจักรพรรดิโรคนิรันตราย

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ศาลาพระ ลานหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย นำคณะผู้บริหาร บุคลากรโรงพยาบาลพะเยา ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีสมโภชพระพุทธมหาจักรพรรดิโรคนิรันตราย(หลวงพ่อสมปรารถนาทันใจ) และศาลาพระทรงล้านนา สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป โดย นายแพทย์เฉลิมศักดิ์ สุวิชัย นายแพทย์ชำนาญการ ประธานจัดสร้างฝ่ายฆราวาส กล่าวรายงานการก่อสร้างศาลาและองค์พระ หลวงพ่อเทพญาณเวที (ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ) ประธานสงฆ์ เจริญพุทธมนต์ จุดเทียนชัยพุทธาภิเษก พระสงฆ์สวดคาถาจุดเทียนชัย สวดเจริญพุทธมนต์ (สวดมนต์ตั๋นตั้งลำ) สวดคาถามหาสันติงหลวง และสวดพระคาถาบทพระมหาจักรพรรดิถวายบูชาพระพุทธมหาจักรพรรดิโรคนิรันตราย โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มาร่วมพิธีสมโภชพระพุทธมหาจักรพรรดิโรคนิรันตราย (หลวงพ่อสมปรารถนาทันใจ) และศาลาพระ

พระพุทธรูปพระพุทธมหาจักรพรรดิโรคนิรันตราย (หลวงพ่อสมปรารถนาทันใจ) หน้าตัก 4 ศอก ปิดทองคำแท้ทั้งองค์ทรงเครื่องใหญ่มหาจักรพรรดิ์ พระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุ (เข่า) รูปแบบพุทธศิลป์เป็นการผสมผสานคติความเชื่อแบบ “เทวราชา” ของขอม กับแบบ “ธรรมราชา” ของกรุงศรีอยุธยา โดยออกแบบองค์พระให้มีเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ รูปแบบจึงออกมาเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องมหาจักรพรรดิ์ ซึ่งเครื่องทรงของพระพุทธรูปนั้นมีลวดลายละเอียดอ่อนช้อย งดงามหาที่ติไม่ได้ พระพักตร์ของพระพุทธรูปมีลักษณะค่อนข้างดุดัน พระเนตรยาวเรียว พระนาสิกโด่งงุ้ม และพระโอษฐ์กว้าง เป็นพระพักตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ พระจักรพรรดินั้นเป็นพระปางหนึ่งของพระพุทธเจ้า ที่ครั้งหนึ่งพระองค์ทรงเนรมิตพระรูปของพระองค์เองเป็น พระจักรพรรดิที่ใหญ่กว่ากษัตริย์ทั้งปวงเพื่อปราบมาร หากเป็นในยุคปัจจุบันก็คือพระพุทธรูปปางทรงเครื่องที่รู้จักกันดีก็คือ พระประธานที่หน้าวัดพระเมรุ จ.อยุธยา และศาลาพระทรงล้านนาสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ณ ลานหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลพะเยา  สร้างเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลพะเยา ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการในโรงพยาบาล ได้มากราบไหว้บูชา สวดมนต์ภาวนา ให้เป็นพุทธานุสติ เป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนที่กำลังมีความทุกข์กาย ทุกข์ใจให้คลายทุกข์ อานิสงส์ที่เกิดขึ้นจะมาถึงผู้ที่ร่วมบุญสร้างประดุจดั่งบุญน้ำไหลไม่มีประมาณจนกว่ารูปลักษณ์นั้นจะสลายไป


แชร์ข่าวพะเยา