ตานขันข้าวเทศกาลเข้าพรรษา 65

แชร์ข่าวพะเยา

     บรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาที่จังหวัดพะเยา ในวันอาสาฬหบูชา ชาวบ้านจำนวนมากต่างร่วมกันทำบุญ โดยสืบทอดประเพณี การตานขันข้าว ในช่วงเช้านี้ เพื่อเป็นสิริมงคลช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยในครั้งถือว่าเป็นครั้งแรกที่ชาวบ้านต่างได้ร่วมทำบุญไหว้พระกันอย่างพร้อมเพรียง หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 คลี่คลาย จึงทำให้บรรยากาศการทำบุญในครั้งนี้เป็นไปอย่างคึกคัก แต่ก็ยังมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างเต็มที่ โดยทุกคนยังสวมหน้ากากอนามัยเข้าร่วมทำบุญทุกคน

     ชาวบ้านจำนวนมากต่างนำขันข้าว หรือสำรับกับข้าว ที่เตรียมไว้เข้าทำบุญกับพระสงฆ์ ที่บริเวณวัดบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็นจำนวนมาก เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับ และอุทิศส่วนกุศลในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในวันอาสาฬหบูชา ที่วัดแทบทุกแห่งของจังหวัดพะเยา จะมีการทำบุญลักษณะเช่นนี้ ที่ชาวล้านนาเรียกว่า ตานขันข้าว วันเข้าพรรษา

     โดยในวันอาสาฬหบูชาจะเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งในช่วงเทศเข้าพรรษา ซึ่งในวันนี้ชาวบ้านถือว่าเป็นการเข้าพรรษาของชาวบ้าน ชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญตักบาตรและตานขันข้าว หรือสำรับข้าว สำหรับในวัน ซึ่งในช่วงเช้าชาวบ้านจะเข้าร่วมทำบุญที่วัด และจะมีการตานขันข้าว ให้กับญาติผู้ล่วงลับ เพื่อเป็นสิริมงคล และช่วงสายจะมีการฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี ที่ชาวบ้านสามารถที่จะเข้าร่วมทำบุญโดยพร้อมเพรียงกัน หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 คลี่คลาย จึงทำให้บรรยากาศการทำบุญในครั้งนี้เป็นไปอย่างคึกคัก แต่ก็ยังมีการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างเต็มที่ โดยทุกคนยังคงสวมหน้ากากอนามัยเข้าร่วมทำบุญทุกคน และในช่วงเย็นก็จะมีประเพณีเวียนเทียนวันเข้าพรรษา 


แชร์ข่าวพะเยา