ชมรมฟุตบอลPPKจัดแข่งฟุตบอลPPK พะเยาสามัคคี ครั้งที่ 1

แชร์ข่าวพะเยา

     ชมรมฟุตบอลPPKจัดแข่งฟุตบอล11คนรุ่นอาวุโส อายุ 50ปีขึ้นไปรายการPPK พะเยาสามัคคี ครั้งที่ 1ประจำปี 2565 โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ นามวงศ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยาตัวแทนนายจีรเดช ศรีวิราชนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามฟุตบอลหลังเทศบาลเมืองพะเยา

    การแข่งขันฟุตบอล PPK พะเยาสามัคคี ครั้งที่ 1ประจำปี 2565มีทีมชั้นนำในรุ่นอาวุโสอายุ 50ปีขึ้นไปทั้งในจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 8 ทีมประกอบไปด้วย1.ทีมจ้างก่ำดอกคำใต้ , 2.ทีมอำเภอดอกคำใต้ , 3. ทีมพะเยาเฟรนชิป, 4.ทีมสิงห์พะเยาแม่กาคลับ ,5.ทีมศุภชัย , 6. ทีมPPK , 7.ทีมDoctor Home พะยา , 8. ทีมCSI RETURN โดยแข่งขันกันระหว่างวันที่ 13-31กรกฎาคม 2565 โดยใช้สนามฟุตบอลหลังเทศบาลเมืองพะเยาเป็นสนามแข่งขันในครั้งนี้ดำเนินการจัดการแข่งขันโดยทีมงานPPK


แชร์ข่าวพะเยา