ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กาจับมือกต.ตร.สภ.แม่กาจัดมวยมหากุศล

แชร์ข่าวพะเยา

    ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่การ่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.แม่กาจัดศึกมวยมหากุศลวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 รวมยอดมวยดัง8คู่และมวยคู่ก่อนเวลาส่งเสริมมวยสากลสมัครเล่น2 คู่เริ่มชกตั้งแต่เวลา 19.30น.เป็นต้นไป  ณ สนามมวยชั่วคราวเทศบาลตำบลแม่กา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

     นายสิทธิศักดิ์ เครืออินทร์กำนันตำบลแม่กา พ.ต.อ.คมสันต์ กันธะป้องผกก.สภ.แม่การ่วมกันจัดมวยมหากุศลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบ

1.เพื่อเป็นสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กา

2.เพื่อเป็นสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ,)

3.เพื่อใช้ในกิจกรรมของกต.ตร.สภ.แม่กา

       การจัดมวยมหากุศลในครั้งนี้ได้รับการสนับทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ชมรมส่งเสริมกีฬาจังหวัดพะเยา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า(ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา) นายจีรเดช ศรีวิราช(นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา)นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์(ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา) นาย สกุลศักดิ์ บัวชุม (นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพะเยา)นายสะอาด ไชยกุล(นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา)

        ประสานงานโดยนาย ณรงค์ นามวงศ์(อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา)  ประกบคู่มวยโดยครูแม้ว คนภูเขาและครูป๋อง เมืองปง คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดบนเวทีโดยกรรมการชุดลูกพละลำปาง ดำเนินงานโดย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กาและคณะกต.ตร.สภ.แม่กา


แชร์ข่าวพะเยา