ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กาจัดมวยมหากุศล

แชร์ข่าวพะเยา

    ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่การ่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สภ.แม่กาจัดศึกมวยมหากุศลมียอดมวยดัง8คู่และมวยคู่ก่อนเวลาส่งเสริมมวยสากลสมัครเล่น2 คู่  พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายจีรเดช ศรีวิราชนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยามาเป็นประธานเปิดมวยมหากุศล นายสิทธิศักดิ์ เครืออินทร์กำนันตำบลแม่กากล่าวรายงาน ณ สนามมวยชั่วคราวเทศบาลตำบลแม่กา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

     นายสิทธิศักดิ์ เครืออินทร์กำนันตำบลแม่กากล่าวว่าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่การ่วมกับกต.ตร.สภ.แม่กาพ.ต.อ.คมสันต์ กันธะป้องผกก.สภ.แม่กา ร่วมกันจัดมวยมหากุศลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบ

1.เพื่อเป็นสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมของสมาชิกชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กา

2.เพื่อเป็นสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ,)

3.เพื่อใช้ในกิจกรรมของกต.ตร.สภ.แม่กา

การจัดมวยมหากุศลในครั้งนี้ได้รับการสนับทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา ชมรมส่งเสริมกีฬาจังหวัดพะเยา ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า(ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา) นายจีรเดช ศรีวิราช(นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา)นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์(ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา)ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ (นายอำเภอเมืองพะเยา) นาย สกุลศักดิ์ บัวชุม (นายกสมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพะเยา)นายสะอาด ไชยกุล(นายกเทศมนตรีตำบลแม่กา)

        โดยกิจกรรมมีการจับหางบัตรมอบรางวัลให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมงานประสานงานโดยนาย ณรงค์ นามวงศ์(อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา)  ประกบคู่มวยโดยครูแม้ว คนภูเขาและครูป๋อง เมืองปง คณะกรรมการตัดสินชี้ขาดบนเวทีโดยกรรมการชุดลูกพละลำปาง ดำเนินงานโดย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่กาและคณะกต.ตร.สภ.แม่กา


แชร์ข่าวพะเยา