ชาวบ้านตำบลบ้านถ้ำร้องถนนเป็นหลุมบ่อ

แชร์ข่าวพะเยา

    ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ร้องเรียนหลังได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากถนนในซอย 6 พื้นที่เชื่อมต่อหมู่ 11และหมู่ 8 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เป็นหลุมบ่อเป็นระยะทางกว่า 300 เมตร ชาวบ้านต้องเดินทางด้วยความลำบากมากกว่า 5-6  ปี แต่ยังไม่รับการแก้ไขอย่างไดเลย ซึ่งหากมีฝนตกลงมาก็จะทำให้น้ำท่วมขัง จนไม่สามารถสัญจรได้ ขณะที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ ระบุ ถนนบริเวณดังกล่าวนั้นขณะนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ได้มีการบรรจุเข้าแผนแล้ว ในเบื้องต้นปี 2565 เร็วๆนี้ จะดำเนินการเข้าทำการบดอัดหินคลุกและในปี 2566 ก็จะดำเนินการลาดยางแอดฟันท์

    ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นำผู้สื่อข่าวเข้าดูบริเวณถนนในซอยที่ 6 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ 11 และหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านถ้ำ หลังเกิดความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากเป็นหลุมบ่อ เป็นระยะทางกว่า 500 เมตร และบางช่วงก็ถูกน้ำท่วมขังในระดับที่สูงและเป็นหลุมลึกจนทำให้การสัญจรไปมาค่อนข้างที่จะลำบากเป็นอย่างมาก

    โดยนายเจริญ อัมพุธ อายุ 73 ปี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 11 ระบุว่า ถนนเส้นดังกล่าวนั้นได้มีการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2550 โดยมีการลาดยาง แต่มาในช่วงระยะเวลา 5-6 ปีที่ผ่านมาถนนเกิดการเป็นหลุมบ่อเป็นระยะทางยาวและบางช่วงเป็นหลุมลึก และหากมีฝนตกลงมาก็จะเกิดน้ำท่วมขัง จนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ เคยเรียก ร้องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบคือเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ แต่ก็เป็นเพียงมาดูแลและรับปากว่าจะดำเนินการให้ แต่จนแล้วจนรอดถึงขณะนี้ ยังไม่มีการมาดำเนินการแต่อย่างใด จึงอยากให้เข้ามาดำเนินการในการที่จะซ่อมแซมถนนสายนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้สัญจรไปมาอย่างสะดวก

    สัมภาษณ์… นายเจริญ  อัมพุธ อายุ 73  ปีบ้านเลขที่ 224 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

      ขณะที่นายประยูร มาลามิ่ง ชาวบ้านอีกคนหนึ่ง ระบุว่า ถนนเส้นนี้ถือเป็นถนนที่เป็นสายสำคัญอีกสายหนึ่งของตำบลบ้านถ้ำ และมีรถที่สัญจรไปมาจำนวนมาก แต่ถนนขณะนี้เกิดการชำรุดอย่างหนัก เป็นระยะทางยาว จึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ถนนที่มีความสะดวกมากขึ้น

    สัมภาษณ์… นายประยูร มาลามิ่ง อายุ 53บ้านเลขที่ 301 หมู่ 11 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา    

     ขณะที่นายสัมพันธ์ ธิวงษ์ษา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ระบุว่า ถนนเส้นดังกล่าวนั้น ขณะนี้ทางเทศบาลได้ดำเนินการบรรจุเข้าในแผนแล้วและจะสามารถดำเนินการในเร็วๆวันนี้โดยเบื้องต้นปีงบประมาณ  2565 จะมีการดำเนินการใช้หินคลุกบดอัด ซึ่งจะใช้งบประมาณ จำนวนประมาณ 440,000 บาท มีระยะทางประมาณ 500 เมตร และขณะนี้ทางช่างก็ได้มีการสำรวจออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเตรียมที่จะลงมือทำ ซึ่งต่อไปในปี 2566 ก็จะมีดำเนินลาดยาง ซึ่งขณะนี้โครงการดังกล่าวนั้นทางเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ ก็ได้มีการที่จะผ่านงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงรอในการที่จะเข้าดำเนินการเท่านั้น


แชร์ข่าวพะเยา