ประธานสมาคมคนตาบอดไทยสาขาพะเยาเยี่ยม กลุ่มผู้ที่ตาบอด

แชร์ข่าวพะเยา

   ประธานสมาคมคนตาบอดไทยสาขาพะเยาเยี่ยม กลุ่มผู้ที่ตาบอดในหมู่ 6 บ้านร่องเข็ม ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

นาย กานต์ ปิงเมือง ประธานสมาคมคนตาบอดไทยสาขาพะเยา เป็นตัวแทน ของสมาคมคนตาบอดไทย ได้ลงพื้นที่ เยี่ยม กลุ่มผู้ที่ตาบอดในหมู่ 6 บ้านร่องเข็ม ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยาโดย มีอยู่2ราย  โดยทางสมาคมคนตาบอดไทย สาขาพะเยา จะช่วยเหลือ มอบวัว จำนวน ครอบครัวละ2ตัว ไว้ให้สำหรับครอบครัว คนตาบอดได้เลี้ยงไว้ เพื่อต่อยอดให้ครอบครัวคนตาบอดได้มีขวัญและกำลังใจไว้เลี้ยงชีพ  และจะมีพิธีการมอบวัว ให้กับคนตาบอด หลังจากลงพื้นที่สำรวจและส่งข้อมูลให้กับทางสมาคมส่วนกลางได้รับทราบ ต่อไป  


แชร์ข่าวพะเยา