พระวัดดังเปิดร้านโชว์ห่วย ย้อนความทรงจำ

แชร์ข่าวพะเยา

     เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เปิดร้าน “โชว์ห่วยพาณิช” เพื่อย้อนความทรงจำ สมัยก่อน โดยเปิดขายในลักษณะขายเองซื้อเอง แล้วแต่กำลังศรัทธา และหากไม่มีเงินก็สามารถนำไปรับประทานหรือนำไปใช้สอยได้ โดยไม่คิดราคา นอกจากนั้นยังเป็นกุศโลบายในการสร้างให้ชาวบ้านมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง

     ขนมโบราณหลากหลายชนิด ที่ไม่สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไป ตลอดจนถึงของใช้หลากหลายชนิดถูกนำมาจำหน่ายบริเวณร้าน “โชว์ห่วยพาณิช” ภายในวัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาซึ่งพระครูไพจิตรธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง ดังกล่าวได้ทำการเปิดร้านโชว์ห่วย เพื่อระลึกถึงความทรงจำในอดีต โดยได้นำสิ่งของและขนมต่างๆมาจำหน่ายในลักษณะที่ให้ซื้อเองขายเองแล้วแต่กำลังศรัทธาที่จะเป็นลักษณะบูชาหรือการปู่จาตามแบบล้านนา และถ้าหากใครไม่มีเงินก็สามารถนำไปรับประทานหรือนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องซื้อหา

     โดยพระครูไพจิตรธรรมาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เล่าว่า ได้มีแนวคิดพี่จะเปิดร้านโชว์ห่วยดังกล่าวนั้น เพื่อเป็นการย้อนความทรงจำในอดีต โดยก่อนหน้านั้นที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร้านโชว์ห่วยดังกล่าวได้มีการแจกให้กับชาวบ้านฟรี จากนั้นหลังจากสถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลายลง ชาวบ้านเห็นว่าน่าจะเป็นการซื้อเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นบาปกรรม ดังนั้นจึงใช้วิธีการจำหน่ายด้วยการซื้อเองขายเอง ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่นั้นจะเป็นสินค้าลักษณะที่เป็นของโบราณ เช่นขนมหลากหลายชนิด ที่ไม่สามารถหาซื้อในตลาดได้ เช่น ขนมโก๋ หมากฝรั่ง ลูกอมรวมทั้งขนมหลากหลายชนิด นอกจากนั้นก็ยังมีของใช้อื่นๆมาบริการให้กับชาวบ้าน โดยให้ซื้อตามกำลังศรัทธาหรือหากไม่มีเงินก็สามารถนำไปใช้หรือรับประทานได้ฟรี นอกจากนั้นยังเป็นกุศโลบายเพื่อที่ให้ชาวบ้านได้มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตลอดจนปลูกฝังปลูกฝังให้ทำดีต่อตนเองและผู้อื่น

    สัมภาษณ์…พระครูไพจิตรธรรมาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา