PEA พะเยา รับรางวัลสำนักงานสีเขียว G-Green ระดับประเทศ

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา รับรางวัลสำนักงานสีเขียว G-Green ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ระดับดีเยี่ยม (G ทอง)

   วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น.นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผจก.PEA พะเยา มอบหมายให้นายเดชา พญาชัย รจก.(ท),นายร่มศิริ เสียงใส ชผ.มต.เป็นตัวแทน PEA พะเยา เข้าร่วมพิธีมอบ-รับโล่ห์รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพฯโดยมีนายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี  พร้อมนี้นายนคร โชติกะ ผชก.(น 1) ได้ร่วมให้เกียรติเป็นกำลังใจและแสดงความยินดีกับ กฟฟ.ในสังกัด กฟน.1 ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย

     ทั้งนี้โล่ห์รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นผลการดำเนินงานโครงสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2564 ที่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านของ PEA พะเยา ได้ร่วมกันดำเนินการในปี 2564 ที่ผ่านมา


แชร์ข่าวพะเยา