โครงการ  SAVE LIVE  TOGETHER  ศาลยุติธรรมร่วมใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมโครงการ  SAVE LIVE  TOGETHER  ศาลยุติธรรมร่วมใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  28 กรกฎาคม 2565

ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ SAVE LIVE  TOGETHER  ศาลยุติธรรมร่วมใจบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  28 กรกฎาคม 2565 เพื่อรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมแสดงความจงรักภักดี ทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอีกทั้งเป็นการสำรองโลหิตไว้ให้มีปริมาณเพียงพอและทันต่อความต้องการ  โดยมี นายสมชาย  อติกรจุฑาศิริ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา เป็นประธาน  และ นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในจังหวัดพะเยาร่วมในพิธีและร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้


แชร์ข่าวพะเยา