โรงพยาบาลพะเยา ต้อนรับคณะราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์สัญจร เขต 1 เพื่อพัฒนางานศัลยกรรมระบบประสาทในภูมิภาค

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์ฑศฐภรณ์ ดิษฐพานิช นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เป็นประธานและกล่าวต้อนรับ นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน ประธานราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย นายแพทย์กุลพัฒน์ วีรสาร เลขาธิการ และคณะกรรมการราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์สัญจร เขต 1

ในโอกาสเยี่ยมสมาชิกประสาทศัลยแพทย์ และร่วมประชุมกับผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อรับทราบปัญหาที่สำคัญในการให้บริการทางด้านศัลยกรรมระบบประสาทของแต่ละพื้นที่ เพื่อพัฒนางานศัลยกรรมระบบประสาทในโรงพยาบาลของเขตสุขภาพที่ 1 โดยมี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ จำปาวงค์ นำเสนอภาพรวม ปัญหา โอกาสพัฒนางานด้านศัลยกรรมระบบประสาทของจังหวัดพะเยา และ คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น


แชร์ข่าวพะเยา