ประชุมพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ โดยมีนายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ซึ่งได้มีการพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จำนวน 3  สหกรณ์ โครงการปกติ 2,500,000 บาท และโครงการพิเศษ 4,450,000 บาท เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 6,950,000 บาท


แชร์ข่าวพะเยา