ชมรมรัฐวิสาหกิจพะเยา จัดสภากาแฟยามเช้า

แชร์ข่าวพะเยา

ชมรมรัฐวิสาหกิจพะเยา จัดสภากาแฟยามเช้า ครั้งที่ 2 / 2565  ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา 

วันที่ 26 กรกฎาคม  2565 ชมรมรัฐวิสาหกิจพะเยา จัดสภากาแฟยามเช้า ครั้งที่ 2 / 2565  ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดพะเยา  โดยมีหน่วยรัฐวิสาหกิจทุกแห่งในจังหวัดพะเยา ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ   เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายภาครัฐ และ บริการประชาชน ให้มีความพึงพอใจสูงสุด   โดยในครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาค พะเยา เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน


แชร์ข่าวพะเยา