คลังพัสดุ PEA พะเยา เข้ารับการตรวจประเมินคลังพัสดุมาตรฐานดีเด่น กฟน.1ประจำปี 2565

แชร์ข่าวพะเยา

คลังพัสดุ PEA พะเยา เข้ารับการตรวจประเมินคลังพัสดุมาตรฐานดีเด่น กฟน.1 ประจำปี 2565ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการบริหารจัดการงานด้านพัสดุที่ทันสมัย รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อรองรับองค์กรที่ทันสมัยในยุค PEA 4.0

วันอังคาร ที่ 26 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายระบบมิเตอร์และหม้อแปลง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน เข้าตรวจประเมินคลังพัสดุมาตรฐานดีเด่น กฟน.1 ประจำปี 2565 ณ คลังพัสดุ PEA พะเยา โดยมี นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผจก.PEA พะเยา นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง PEA พะเยา ให้การต้อนรับ โดยในช่วงเช้าของวันนี้ คณะกรรมการตรวจประเมินฯได้ลงพื้นที่ของคลังพัสดุ PEA พะเยา เพื่อตรวจประเมินพื้นที่และการดำเนินงานในด้านระบบบริหารคลังพัสดุโดยใช้เทคโนโลยี RFID Barcode ด้านระบบเอกสารและด้านกายภาพของแผนกคลังพัสดุ PEA พะเยา เพื่อพัฒนาคลังพัสดุให้เป็นแบบ Modern Warehouse ซึ่งเป็นมิติใหม่ของการบริหารจัดการงานด้านพัสดุที่ทันสมัย รวดเร็วและปลอดภัย เพื่อรองรับองค์กรที่ทันสมัยในยุค PEA 4.0 ซึ่งมีการติดตามชักถามพร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมในบางหัวข้อของการประเมินเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ในช่วงท้ายของการตรวจประเมินคลังพัสดุ ประธานคณะกรรมการฯ ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายๆด้านของคลังพัสดุ PEA พะเยา ที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างมาก เปลี่ยนโฉมการให้บริการด้านคลังพัสดุและมีพร้อมสำหรับการให้บริการ


แชร์ข่าวพะเยา