โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้านจากโขงสู่กว๊านพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้านจากโขงสู่กว๊านพะเยาปล่อยพันธุ์ปลาส่งสู่กว๊านพะเยาเพื่อแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณจำนวนสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง ให้การต้อนรับนายบัญชา  สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง นายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยาพร้อมคณะกำหนดตรวจราชการ “โครงการประมงร่วมอาสาพาปลากลับบ้านจากโขงสู่กว๊านพะเยา” พื้นที่ตำบลบ้านสาง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดพะเยา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง พนักงานเทศบาล ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครู-นักเรียนโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ ตัวแทนจากตำบลบ้านตุ่น ตำบลแม่ใส ตำบลบ้านต๋อม ตำบลสันป่าม่วง และประชาชนตำบลบ้านสาง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาส่งสู่กว๊านพะเยา เพื่อแพร่ขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณจำนวนสัตว์น้ำในแหล่งน้ำตามธรรมชาติและส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปลา จำนวนเก้าล้านตัว  ณ กว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก บ้านสันเวียงใหม่


แชร์ข่าวพะเยา