โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคห้องรับรองผู้บริจาคโลหิต และเตียงบริจาคโลหิต 1 ตัว

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคห้องรับรองผู้บริจาคโลหิต และเตียงบริจาคโลหิต จำนวน 1 ตัว มูลค่า 410,000 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากคุณชาญชัย คุณปกรณ์ ซือสุวรรณ และครอบครัว ห้างเจริญภัณฑ์ ดีพาร์ทเม้นสโตร์  มอบให้กับ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลพะเยา

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID – 19  กราบขอบพระคุณและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญค่ะ


แชร์ข่าวพะเยา