รพ.พะเยาออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ โครงการ ราชทัณฑ์ปันสุขฯ

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับสำนักงานสาธรณสุขจังหวัดพะเยา ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ภายใต้โครงการ ราชทัณฑ์ปันสุขฯเนื่องในวโรกาสถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

โรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการตรวจช่องปากและฟัน มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพฟัน ตรวจสุขภาพช่องปากและจ่ายยาให้ผู้ต้องขังในเรือนจำอำเภอเมืองพะเยา โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ให้บริการถอนฟันผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดพะเยา ภายใต้ โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทั้งนี้มีผู้ต้องขังรับริการทั้งหมด 350 คน เป็นชาย 316 คน หญิง จำนวน 34 คน ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา