PEA  พะเยา  ดำเนินกิจกรรม Safety Morning Talk และ KYT

แชร์ข่าวพะเยา

PEA  พะเยา  ดำเนินกิจกรรม Safety Morning Talk และ KYT  ประจำสัปดาห์ที่ 1 เดือน สิงหาคม ประจำปี 2565

     วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผจก.กฟจ.พะเยา  เป็นประธานดำเนินกิจกรรม Safety talk & KYT  บริเวณล้านความปลอดภัย PEA พะเยา โดยให้ความรู้การปฎิบัติงานที่ปลอดภัยพร้อมทำกิจกรรม KYT ทุกครั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงาน  รวมทั้งติดตั้งกรวยยาง ป้ายเตือนอันตราย และได้พูดถึงเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้าชุดบำรุงรักษาหม้อแปลง ในขณะที่ปฏิบัติงาน  ผจก.กฟจ.พะเยา จึงเน้นย้ำให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนทุกครั้ง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น และพร้อมเน้นมาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัยในการปฎิบัติงาน เว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และร่วมกันออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีในการปฎิบัติงาน และเน้นย้ำบันทึกข้อตกลงร่วมขับเคลื่อนเจตนารมณ์ “ปี 2565 เป็นปีแห่งความปลอดภัย เข้มงวด ยั่งยืน และต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ปฏิบัติตามกฎ ลดความสูญเสีย เพื่อทุกคน


แชร์ข่าวพะเยา